Kennissymposia


Sleepless, het event voor zorgprofessionals die verdieping zoeken op het gebied van OSAS (Obstructief SlaapApneuSyndroom), georganiseerd in De KAS te Woerden, een duurzame & inspirerende locatie waar veel gewerkt wordt met biologische streekproducten.

Breathless, het geaccrediteerde symposium waar kennisoverdracht plaatsvindt met betrekking tot COPD & zuurstoftherapie. InnStyle in Maarssen, een prachtige locatie aan de Maarsseveense Plassen zorgde voor ontspanning & inspiratie.
"Inge denkt mee, regelt, ontzorgt en heeft aan één woord genoeg. En dat allemaal vol enthousiasme en energie. In korte tijd heeft ze twee top events op poten gezet!”


Nelice Kuijpers-Comperen – Communications & Quality Manager, VIVISOL Nederland B.V.